اعضای حقوقی و حقیقی هیئت امنا

ردیف نام و نام خانوادگی
سمت
1 آقای دکتر محمدعلی زلفی‌گل
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا
2 آقای دکتر سید محمودرضا آقامیری
رئیس دانشگاه و دبیر هیئت امنا
3 آقای دکتر محمد سلیمانی
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه
4 آقای دکتر پیمان صالحی
رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنا
5 آقای دکتر علیرضا منادی سفیدان
عضو هیئت امنا
6 آقای دکتر پرویز داودی
عضو هیئت امنا
7 آقای دکتر محمد خدابخشی
عضو هیئت امنا
8 آقای مهندس محسن منصوری
عضو هیئت امنا
9 آقای دکتر محسن دهنوی
عضو هیئت امنا
10 آقای حمید آزمون
عضو هیئت امنا
پیوندها:
دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه
اطلاعات تماس:
29902223
president@sbu.ac.ir