سند راهبردی دانشگاه شهید بهشتی
 
«دانشگاه شهید بهشتی در افق 1404 دانشگاهی است پیشرو و برخوردار از جایگاه برتر در تولید، آموزش و نشر علم، فناوری و دانش، تأثیر‌گذار در شکل‌دهی آینده، مرجع ممتاز پاسخ‌گویی به نیازهای علمی، آموزشی و پژوهشی و ارائه راه‌حل برای مسایل پیچیده در عرصه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، انتخاب اول برترین استعدادها، پرورش‌دهنده‌ی انسان‌های متدین، خلاق و نوآور، حرفه‌ای و کارآمد و آراسته به ایمان، تقوای الهی و مکارم اخلاق.»