صفحه اصلی
انتصاب سرپرست مرکز پژوهشی انرژی (خودگردان)
  • 33 بازدید

دکتر سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ23 اسفندماه 1401، دکتر  مجید زندی را  با حفظ سمت به عنوان سرپرست مرکز پژوهشی انرژی (خودگردان) دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی  منصوب کرد.
   در این حکم آمده است: 

انتظار می‌رود تحت نظر سرپرست محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه و با هماهنگی سایر همکاران در مسیر پیشبرد اهداف آن مرکز و در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه کوشا باشید و زمینۀ ارتقا و اعتلای دانشگاه را فراهم سازید. توفیق روز‌افزون شما را از درگاه ایزد منّان مسئلت می‌نمایم.  

افزودن نظرات