صفحه اصلی
رئیس دانشگاه از درمانگاه بازدید کرد
  • 20495 بازدید

دکتر آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت روز پزشک، با حضور در اداره بهداشت و درمان دانشگاه با همکاران این مجموعه دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه و دکتر میرساجدی، مشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی به مناسبت روز پزشک با حضور در درمانگاه با همکاران اداره بهداشت و درمان دانشگاه دیدار کردند.

رئیس دانشگاه ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های کادر درمان برای ایشان آرزوی موفقیت نمود. در این دیدار الواح تقدیر و هدایایی از سوی رئیس دانشگاه به همکاران اداره بهداشت تقدیم شد.

رئیس دانشگاه همچنین از بخش‌های مختلف اداره بهداشت و درمان بازدید کرد.

گزارش تصویری 

افزودن نظرات