صفحه اصلی
مسؤل راه اندازی دانشکده خانواده منصوب شد
  • 285 بازدید

دکتر سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 27 خردادماه   1403، دکتر عباس سعیدی ، معاون محترم آموزشی دانشگاه را با حفظ سمت به سمت مسؤل راه اندازی دانشکده خانواده منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

افزودن نظرات